Životopis
2. leden 1973
Aktion "Sandra" at Gallery over the Stubenbastei, Vienna
Nahoru