Životopis
1. leden 1989
Helnwein meets Elia Kazan in New York
Nahoru